portrait

Верш пра аліўкі

Мне здавалася, мае вершы даўно завершаныя,
Мне здавалася, мае казкі ўжо там, дзе "жылі яны доўга і нешчасліва"...
Толькі хтосьці зверху глядзіць і кажа: "Ну, бач-ты, якая смешная!
Трэба адсыпаць ёй трошкі радасці і алівак!..
Штосьці, мой добры Пётра, здаецца, маўчала яна задоўга!..
Дай мне вунь тую, з верхняй паліцы..." Пётра ківае: добра.

...І калі мне бляшанка падае, дзякуй Богу, пад ногі, а не на кудлатую галаву,
Я разумею раптам, што я жывая, што я — жыву!

28.05.23
portrait

***

І мы будзем стаяць перад ім аднойчы,
Глядзець у вочы яго...
Будзем проста глядзець у вочы...
І думаць, што вось нарэшце...
А ён пасміхнецца, маўляў, ну, чаго ж вы хочаце:
Сюды нават анёлы - зрэдку,
А самалёты - наогул не далятаюць...
Я насмелюся і цябе запрашу на танец...
І пойдзе снег...
Гэта будзе наша з табою тайна:
Калі снег апускаецца, так пяшчотна і так адчайна, -
Гэта мы там, на небе, танчым...
І Бог усміхаецца,
Бы немаўля ўва сне...

19.01.23
portrait

***

Азірнуся на дом свой сёння і бачу - дым...
Зазіраю ў люстэрка, бы ў вочы ўсіх тых, хто не...
І калі папрашу я праўды, літасці і вады,
Ты, калі ласка, Ойча, пачуй мяне!..

Ты не пакінь мне, Госпадзі, часу і дабрыні,
Нават слоў мне не трэба, Божухна, нават іх!..
Ды калі па зямлі маёй пойдзеш, не абміні
Ні вясёлых маяў, ні верасняў залатых!

Ты пабачыш, што вера трывае па-над усім,
Ты паверыш, што сонца свеціць і з-пад аблок.
Божа, ты ведаеш, часам бракуе сіл...
Але смерці няма, ты кажаш...
Зрэшты, яе ніколі і не было...

11.09.22
portrait

***

Людзі рэжуць зямлю,
Каб укласці ў яе
Жыццё або смерць -
Зерне або чалавека...
Раны зямлі травой пакрысе зарастаюць...

Людзі рэжуць адно аднаго,
Каб укласці ў душы чужыя
Каліва праўды сваёй,
Ды крывавае іх насенне
Нянавісцю прарастае...

Тыя, што рэзалі памяць,
Верылі: з гэтых разораў
Вырасце дрэва хлусні...
Ды ўзыходзяць па-над усім -
Кветкі надзеі.

25.08.22
portrait

***

Выжыла толькі Любоў...
З усяго пад'езду.
Люба корміць катоў і чакае сына.
Ёй казалі: дарэмна, маўляў, што ён ужо не прыедзе...
Толькі яна чакае...
Шторанку збірае сілы,
Каб нагадаваць катоў і самой пад’есці,
Каб рукі і твар памыць хоць бы снегам талым...
Яе цётку Веру забілі ў дарозе дзесьці...
Сястру Надзею так з-пад завалаў і не дасталі...
Выжыла толькі Любоў...
З усяго пад'езду.

5.04.22
portrait

***

- Мама, давай я коцік - а ты мяне панясеш!..
Мама, а ў коцікаў ёсць асобнае бомбасховішча?..
Мама, а хто там зверху маланкі сее?..
Мама, пайшлі назад - мне дадому хочацца!..

- А чаму той дзядзя ляжыць? Ён стаміўся, так?
А чаму бабуля ўчора нам не званіла?
Мама, а хутка вернецца тата, а?
Ведаеш, я сягоння ноччу яго прысніла!..

- А давай пасядзім, ну, мам, мне нага баліць!
Гэтак гучна гудзе сірэна - скажы, няхай яна перастане!
Мама, я хутка вырасту? Ну, скажы, калі?..

...Ім 15 хвілін да метро. І пытанні. Пытанні. Пытанні...

19.03.22
portrait

#вершы_з_падаконніка

Дзве жанчыны, розныя, нібы хлеб і нож,
Моўчкі сядзяць за адным сталом...
І адна другой кажа проста: "Хадзем са мной...
Там, паглядзі, бярэцца на дзень, і дарога, здаецца, да неба вядзе..."
І другая адказвае позіркам ёй: "Хадзем..."
Дзве жанчыны, розныя, як агонь і лён,
Яны з гэтай зямлі - не прыйшлі здалёк...
І ў кожнай душа працятая - навылёт...
У гэтым пакоі - ні сцены, ні столь - толькі два цені ды апалены стол...
І няма больш спакою - ні гэтай, ні той...
Дзве жанчыны, розныя, як вада і віно,
Бы ў бездань, глядзяць у пустое вакно,
За якім вайна і вясна не здаецца зусім вясной...

14.03.22
portrait

#вершы_з_ падаконніка

Калі хтосьці кладзецца ў дол, я кладуся спаць...
Я не ведаю, зранку хто ваявацьме з кім...
Госпадзі, я стамілася! Чуеш?! Стамілася забіваць -
Мой унутраны цэнзар зноўку выкрэслівае радкі.

Калі ўсё ўжо прамоўлена, Госпадзі, тысячы год таму,
Што патрэбна любіць - нават тых, хто цябе заб’е...
Край запаветны людзьмі ператвораны - у турму,
Госпадзі, дзе ты е?..

Калі ў іх патрапляюць кулі, чаму гэтак мне баліць?
(Я не баюся смерці, Госпадзі, ты аб чым!)
Я не знала, што паліш... "Астру", як колісь мой дзед паліў...
Пасядзі са мной побач, Госпадзі, памаўчы...

24.02.2022
portrait

***

Усё большае тых, за каго дапісаць-дажыць…
А слоў – усё менш… І за вокнамі ўсё дажджы…
Усе вочы хаваюць, маўчаць, і ты, маўляў, не кажы…
А што тут казаць, калі дождж навастрыў нажы…

Калі слоў засталося – на дзень, сама больш на тры…
Ашчаджай, размяркоўвай, думай, што гаварыць!..
А лепш усміхайся, не можаш – сыходзь на крык…
Выразай гэты боль на скуры, як, дзецьмі, рэзалі на кары

Простыя словы: «кахаю» і «назаўжды»…
Назаўжды цяпер – гэта толькі апошні ўздых.
А паэзія?.. Талент блытаць свае сляды…
Калі спальваюць кнігі, Бог прачытае дым?..

Калі ты адзін, не істотна, ці ўведзены каранцін:
Ты ўсё роўна не маеш – нашто і куды ісці…
Пошук сэнсу закончыцца там, дзе патрэбна за ўсё плаціць.
У тым ліку за словы… І за маўчанне… За ўсё ў жыцці.

21.11.21
portrait

#вершы_з_ падаконніка

Так, нічога ўжо аніколі не будзе ранейшым, і...
Так, і вершы... Калі яны будуць, хворыя тыя вершы...
Я задыхаюся праз сто метраў...
Ды крочу, пешкі...
Ты мне кажаш, што ўсе мы - пешкі -
У гульні, што ніяк не скончыцца, не завершыцца...
Ты мне кажаш, што пешкаю нават лепей!..
Толькі ведаеш...
Калі гэтай...
Доўгай зімою мы нат у вясну не верылі,
а яна - паглядзі! - прыйшла,
пазірае дзяўчом даверлівым...
Значыць... Ёсць яшчэ шанс на лета, на вершы...
І на жыццё.

11.05.21